UBND Thị Trấn bàn giao hai phòng học mới cho nhà trường

Ngày 1/9/2016 UBND Thị Trấn bàn giao cho trường Tiểu học Thị Trấn công trình hai phòng học mới. Đây là công trình được xây dựng từ hai nguồn kinh phí: nguồn kinh phí của UBND Thị Trấn và nguồn kinh phí hỗ trợ tự nguyện của hội Cha mẹ học sinh nhà trường trong hai năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017.

Hôm nay ngày 1/9/2016 UBND Thị Trấn bàn giao cho trường Tiểu học Thị Trấn công trình hai phòng học mới. Đây là công trình được xây dựng từ hai nguồn kinh phí: nguồn kinh phí của UBND Thị Trấn và nguồn kinh phí hỗ trợ tự nguyện của hội Cha mẹ học sinh nhà trường trong hai năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017. Có thêm hai phòng học mới giảm bớt khó khăn cho thầy và trò nhà trường trong điều kiện còn thiếu nhiều phòng học và phòng chức năng.

       Trong buổi lễ bàn giao bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch UBND Thị Trấn đã phát biểu cảm ơn các bậc cha mẹ HS nhà trường đã chung tay với địa phương để bổ sung cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động dạy - học của nhà trường.

  

Tác giả: Trần Huyền
Bài viết liên quan