Vũ điệu "Chào hè" của thầy và trò trường Tiểu Thị Trấn Vũ Thư

Mã Nhúng: <object id="Player" width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash"data="http://vuthu.edu.vn/js/Jwplayer/player.swf" bgcolor="#000000" name="Player" tabindex="0"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="seamlesstabbing" value="true"><param name="wmode" value="opaque"><param name="flashvars" value="netstreambasepath=http://ththitran.vuthu.edu.vn/chuyen-muc/vu-dieu-chao-he-cua-thay-va-tro-truong-tieu-thi-tran-vu-thu-c411140-8452.aspx&id=Player&image=http://quantri.vuthu.edu.vn/Lien Ha - Vũ điệu Chào mùa hè mến yêu của thầy cô giáo và các em...3.jpg&autostart=true&file=mp4:%2f%2fLien+Ha+-+V%c5%a9+%c4%91i%e1%bb%87u+Ch%c3%a0o+m%c3%b9a+h%c3%a8+m%e1%ba%bfn+y%c3%aau+c%e1%bb%a7a+th%e1%ba%a7y+c%c3%b4+gi%c3%a1o+v%c3%a0+c%c3%a1c+em....mp4&streamer=rtmp://42.112.27.33:1935/vuthu&provider=rtmp&controlbar.position=bottom&controlbar.idlehide=false" ></object>

Bài viết liên quan