Tiểu học Thị Trấn Vũ Thư - Chúng em vui đón tết Trung Thu

Nhân dịp tết trung thu 2017, trường Tiểu học Thị trấn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh. Nhà trường cũng là trường đầu tiên trong khối tiểu học tổ chức sân chơi vui tươi, lành mạnh này.

Mã Nhúng:<object id="Player" width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash"data="http://vuthu.edu.vn/js/Jwplayer/player.swf" bgcolor="#000000" name="Player" tabindex="0"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="seamlesstabbing" value="true"><param name="wmode" value="opaque"><param name="flashvars" value="netstreambasepath=http://ththitran.vuthu.edu.vn/chuyen-muc/tieu-hoc-thi-tran-vu-thu-chung-em-vui-don-tet-trung-thu-c411140-9113.aspx&id=Player&image=http://quantri.vuthu.edu.vn/video_vui_trung_thu_3112017233.jpg&autostart=true&file=mp4:%2f%2fvideo_vui_trung_thu_311201723.mp4&streamer=rtmp://42.112.27.33:1935/vuthu&provider=rtmp&controlbar.position=bottom&controlbar.idlehide=false" ></object>

Bài viết liên quan