Tiết mục đạt giải nhất trong phần thi Năng khiếu của Ngày hội Tiếng Anh cấp Tiểu học của đội tuyển Vũ Thư

Mã Nhúng:<object id="Player" width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash"data="http://vuthu.edu.vn/js/Jwplayer/player.swf" bgcolor="#000000" name="Player" tabindex="0"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="seamlesstabbing" value="true"><param name="wmode" value="opaque"><param name="flashvars" value="netstreambasepath=http://ththitran.vuthu.edu.vn/chuyen-muc/tiet-muc-dat-giai-nhat-trong-phan-thi-nang-khieu-cua-ngay-hoi-tieng-anh-cap-tie-c411140-8453.aspx&id=Player&image=http://quantri.vuthu.edu.vn/Hà Vũ - Chúc mừng đoàn HS Vũ Thư đã hoàn thành xuất sắc phần thi...3.jpg&autostart=true&file=mp4:%2f%2fH%c3%a0+V%c5%a9+-+Ch%c3%bac+m%e1%bb%abng+%c4%91o%c3%a0n+HS+V%c5%a9+Th%c6%b0+%c4%91%c3%a3+ho%c3%a0n+th%c3%a0nh+xu%e1%ba%a5t+s%e1%ba%afc+ph%e1%ba%a7n+thi....mp4&streamer=rtmp://42.112.27.33:1935/vuthu&provider=rtmp&controlbar.position=bottom&controlbar.idlehide=false" ></object>

Bài viết liên quan