20/04/20  Tin Video Youtube  534
Gồm 10 câu trắc nghiệm. Tổng điểm 10 điểm. Mỗi câu đúng 1 điểm. Em hãy đọc kĩ câu hỏi và lựa chọn đáp án bằng cách kích chuột vào ô trước đáp án A, B, C hoặc D. Các em sẽ biết ngay kết quả sau khi gửi bài. Chúc các em luyện tập tốt!Đọc bài Tập đọc "Nhà ảo thuật" Tiếng Vệt lớp 3 - Tập 2 (Trang ...