Môn Mĩ Thuật - LỚP 4 CHỦ ĐỀ 9 : SÁNG TẠO VỚI HỌA TIẾT, TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT

I.Kiến Thức Cần Đạt Được :

    1. Vẽ được họa tiết và tạo dáng đồ vật để trang trí.

    2. Hiểu được thế nào là họa tiết trang trí.

    3. Hiểu được ứng dụng của các họa tiết trang trí vào các đồ vât trong cuộc sống.

II. Hệ Thống Câu Hỏi :

    1. Thế nào gọi là họa tiết trang trí ?

    2. Kể tên 1 số đồ vật mà em biết.

    3. Họa tiết trang trí vào đồ vật để làm gì ?

Tài liệu đính kèm: Tải về

Chi tiết trong tệp đính kèm

 

Bài viết liên quan