KHỐI 3- MÔN TIẾNG VIỆT- ĐỀ 13- TRẮC NGHIỆM ONLINE - Trường Tiểu học Thị Trấn Vũ Thư

Gồm 10 câu trắc nghiệm. Tổng điểm 10 điểm. Mỗi câu đúng 1 điểm. Em hãy đọc kĩ câu hỏi và lựa chọn đáp án bằng cách kích chuột vào ô trước đáp án A, B, C các em sẽ biết ngay kết quả sau khi gửi bài. Chúc các em luyện tập tốt!
Đọc bài tập đọc "Nhà bác học và bà cụ" - Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 31 và 32 trả lời câu hỏi:

Bài viết liên quan