Phần mềm ngăn không cho cắm USB vào máy

Máy tính của bạn có nhiều tài liệu hay và quý. Vì lí do nào đó mà bạn phải ra ngoài một lát, không tiện tắt máy. Ai đó ngồi vào máy và họ liền copy tài liệu của bạn vào USB của họ
Tài liệu đính kèm: Tải về

Máy tính của bạn có nhiều tài liệu hay và quý. Vì lí do nào đó mà bạn phải ra ngoài một lát, không tiện tắt máy. Ai đó ngồi vào máy và họ liền copy tài liệu của bạn vào USB của họ. Nhìn thấy nhưng vì ngại bạn không dám nói. Vậy bạn có muốn khoá cổng USB (khi cần) trên máy tính của mình không??? Phần mềm USB Managar sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Với tính năng ngăn cổng USB, tạo nền cho thư mục... và đặc biệt hơn khi bạn biết rằng phần mềm này có giao diện tiếng Việt. 

Bài viết liên quan