16/12/17  Phần mềm giảng dạy  177
Nếu bạn thường xuyên sử dụng công cụ Power Point trong bộ Microsoft Office để trình diễn các đồ án của mình thì công cụ mang tên PPT to Flash sẽ đẩy khả năng trình diễn lên một tầm cao mới, khi nó có khả năng tự động trình diễn file PPT theo kiểu dạng SlideShow Flash độc đáo.