16/12/17  Phần mềm tiện ích  147
Danh mục sách báo tham khảo của thư viện nhà trường. Giáo viên và học sinh có thể download về và tìm tài liệu, sau khi tìm xong ghi lại số đăng ký cá biệt và gửi về bộ phận sách thiết bị để nhận sách tại kho. Xin cảm ơn!!!!
 16/12/17  Phần mềm tiện ích  145
Máy tính của bạn có nhiều tài liệu hay và quý. Vì lí do nào đó mà bạn phải ra ngoài một lát, không tiện tắt máy. Ai đó ngồi vào máy và họ liền copy tài liệu của bạn vào USB của họ