Toán1: Giải bài toán theo tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng-GV Nguyễn Thị Thái Hòa-TH Thị Trấn Vũ Thư -TB (bản sửa)

https://youtu.be/vWyT8BjDEn0

Bài viết liên quan