KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN – HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG DO DỊCH COVID -19 ( TỪ NGÀY 17/2 ĐẾN NGÀY 19 /2/2021) NĂM HỌC 2020 -2021

PHÒNG GD & ĐT VŨ THƯ

TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  13 -/KHCM/ TrH

            Thị Trấn Vũ Thư, ngày 17   tháng 2 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN – HỌC SINH TẠM DỪNG

ĐẾN TRƯỜNG DO DỊCH COVID -19

( TỪ NGÀY 17/2  ĐẾN  NGÀY  19 /2/2021)

                                                NĂM HỌC 2020 -2021

 

    Căn cứ CV số 119/SGDĐT- GDTrH của Sở GD –ĐT thái Bình ngày 15 tháng 2 năm 2021 về việc Hướng dẫn dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp khi học sinh tạm dừng đến trường ;

 Căn cứ nội dung chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo Vũ Thư về vicệ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khi học sinh tạm dừng đến trường do dịch Covid - 19;

     Bộ phận chuyên môn Trường Tiểu học Thị Trấn lập kế hoạch TUẦN 1 – sau nghỉ Tết Tân sửu ( từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 / 2021).

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Hướng dẫn, điều hành để duy trì tổ chức tốt việc tự học, tự ôn tập để năm chắc kiến thức đã học,  dẫn dắt để học sinh tham gia  học trực tuyến trong điều kiện có thể giúp học sinh tự học để tiếp thu được những kiến thức cơ bản nhất của chương trình.

2.Yêu cầu giáo viên tích cực nghiên cứu, học hỏi để đáp ứng hợp lí yêu cầu học tập của học sinh ,  giáo viên sử dụng  các ứng dụng của  CNTT phục vụ cho công tác soạn đề bài online , dạy học  trực tuyến.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

  1. Nội dung công việc : ngày 17, 18, 19/2/2021

- Thực hiện soạn chuyên đề ôn tập kiến thức  các  môn  học ; tập trung cao độ cho 3 môn : Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh . Tổ khối trưởng là người điều hành , phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của tổ; kiểm soát nội dung trước khi chuyển về bộ phận chuyên môn – 16 h00  ngày 18/2/2021.

- Đối với mỗi môn học , nội dung biên soạn cần ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ, bám sát chương trình cơ bản, nếu có thể sử dụng bảng biểu, sơ đồ tư duy ... theo trình tự : hệ thống kiến cần ghi nhớ => Các bài tập luyện tập thực hành.

- Đối với các môn chuyên trách : giáo viên giao việc cụ thể cho học sinh trong điều kiện học sinh có thể thực hiện được một cách an toàn, hiệu quả.  

- Khi học sinh đã thực hiện bài được giao chuyển tới cho thầy cô , các thầy cô thực hiện việc đánh giá , phản hồi trở lại cho học sinh có kèm theo tư vấn , hỗ trợ. ( trong các ngày 18, 19, 20 tháng 2/ 2021)

- Giáo viên lắng nghe , xem xét khả năng học tập của học sinh để điều chỉnh nội dung, cách thức thực hiện nội dung dạy học trong tuần thứ 2 theo hướng phát huy năng lực đặc biệt là năng lực tự học của học sinh  ( từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2 năm 20-21).

 2. Hình thức dạy học

- Soạn nội dung ôn tập và bài tập luyện tập thực hành trên Words, Phiếu bài tập trắc nghiệm trên ứng dụng Online; Lựa chọn các bài dạy trực tuyến đã được đăng tải có chất lượng tốt, chuyển đường Link tới học sinh.

-  Học sinh học trực tuyến với các bài giảng theo hướng dẫn của thầy cô giáo.

- Sử dụng phần mềm dạy học Camtasia, Zoom  trong dạy học và quản lý dạy học trực tuyến.

3. Ôn tập đối với học sinh lớp 4,5

- Tăng cường tổ chức hoạt động ôn tập trực tuyến đối với học sinh lớp 4 , lớp 5 trên cơ sở thiết kế các chủ đề ôn tập sao cho phù hợp với khả năng học sinh và cấu trúc đề ( 4 mức) , học sinh kết hợp  tham gia giải Toán, Tiếng Anh trên mạng Internets, luyện các bài Tiếng Việt trong “ Sân chơi” Trạng nguyên Nhỏ tuổi ( các vòng ôn luyện)  .

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với Ban giám hiệu

- Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn giáo viên thực hiện công tác chuyên môn trong thời gian HS tạm dừng đến trường phòng, chống dịch Covid-19. ( Kế hoạch cụ thể tới từng ngày, có thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành cụ thể.)

- Trực tiếp rà soát, kiểm soát nội dung ôn tập, ND dạy học của GV;

- Tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ, giáo viên sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc giáo viên thực hiện kế hoạch chuyên môn.

-  Điểu chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

2. Đối với Tổ khối trưởng

- Lập Kế hoạch dạy học của tổ khối mình  theo chỉ đạo của Ban chuyên môn

- Kiểm soát nội dung  ôn tâpj, phiếu bài tập của các tổ viên, Kết hợp việc chuyển nội dung ôn tập, hệ thống bài tập luyện tập thực hành, dạy học trực tuyến với việc hướng dẫn học sinh học trên truyền hình, sử dụng zalo, facebook, gmail, điện thoại,... để kiểm tra vở ghi, nhận bài tự luận của học sinh, tư vấn, hỗ trợ,  giải đáp thắc mắc các nội dung bài học.

- Phối kết hợp cùng tổ viên ra đề kiểm tra trên phần mềm Trắc nghiệm Online để đánh giá thường xuyên việc học bài, làm bài của học sinh.

- Tổ khối  trưởng báo cáo Ban chuyên môn kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng văn bản ( cuối mỗi tuần).

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm – GV bộ môn

- Hướng dẫn, kiểm soát học sinh đăng nhập phần mềm Camtasia, Zoom và thường xuyên phối hợp với phụ huynh, giáo viên bộ môn nhắc nhở, kiểm tra việc học trực tuyến của học sinh.

- Đối với những học sinh không có phương tiện học trực tuyến cần hướng dẫn học sinh  liên hệ với giáo viên bộ môn nhận tài liệu hướng dẫn, tài liệu học bài, làm bài để thực hiện hoạt động tự học.

- Cập nhật thông tin thường xuyên để phối hợp với BGH, giáo viên trong tổ khối trong công tác giảng dạy trực tuyến.

Trên đây là Kế hoạch chuyên môn Tuần 1 sau nghỉ Tết Tân sửu :  với 3 ngày 17, 18, 19/2/2021 trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19, đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện. Kết quả của công tác ôn tập kiến thức, chuẩn bị điều kiện cho hoạt động  giảng dạy trực tuyến là căn cứ để đánh giá thi đua, đánh giá giáo viên theo chuẩn CDNN và đánh giá mực độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức cuối năm học./.                             

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Vũ Thư (b/c); 

- BGH (c/đ);

- Tổ trưởng, GV (t/h);

- Lưu VP.

      PHÊ DUYỆT

CỦA HỆU TRƯỞNG

 

 

   Người lập kế hoạch

    P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

Bài viết liên quan