CÙNG HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN BẦU CỬ

    Theo Kế hoạch của nhà trường , thứ Sáu (21/5) hoàn thành việc thu bài kiểm tra của học sinh. Việc tiếp theo thực hiện là chấm đánh giá bài làm của học sinhh. Tuy nhiên, ngày 23/5 -  Chủ nhật - Ngày Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường ưu tiên số 1 cho hoạt động đi bầu cử - Hoạt động chính trị quan trọng , thể hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi người công dân ! Trân trọng !

Bài viết liên quan