Công đoàn trường tiểu học thị trấn vũ thư với công tác chăm lo đời sống cán bộ giáo viên công nhân viên.

Công đoàn trường Tiểu học Thị Trấn Vũ Thư có 36 CBGV biên chế và 2 GV hợp đồng, trong đó có 29 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Trường luôn nhận đ­ợc sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Ngành, của Chi bộ nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ của Ban giám hiệu.

Công đoàn trường Tiểu học Thị Trấn Vũ Thư có 36 CBGV biên chế và 2 GV hợp đồng,  trong đó có 29 đảng viên.  Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Trường luôn nhận đ­ợc sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Ngành, của Chi bộ nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ của Ban giám hiệu. Nhiều năm qua Công đoàn nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình là một tổ chức chính trị đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng,  chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động trong đơn vị. Ngay từ đầu năm học,  Ban chấp hành Công đoàn Trường xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động để họ yên tâm công tác.

       Một điều dễ nhận thấy ở trường Tiểu học Thị Trấn là trong những năm qua,  Ban chấp hành Công đoàn Trường đã phối hợp với ban giám hiệu cân đối nguồn kinh phí,  xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để có điều kiện tăng cường thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị,  tạo điều kiện cho việc dạy và học của nhà trường đạt chất lượng ngày một cao hơn. Nhờ vậy,  môi trường làm việc, học tập,  rèn luyện kĩ năng thực hành của học sinh đã đ­ợc cải thiện rõ rệt. Cùng với việc cải thiện môi trường làm việc, Công đoàn Trường luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc kiểm tra,  giám sát việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp ốm đau, các chế độ bảo hiểm, phụ cấp đứng lớp, chế độ dạy ngoài trời đối với giáo viên thể dục. Các hoạt động tự chăm lo đời sống cho CBGV cũng đ­ợc Công đoàn quan tâm và triển khai dưới nhiêu hình thức như tổ chức tặng quà nhân dịp lễ, tết, thăm hỏi hỗ trợ CBGV và thân nhân khi ốm đau hay  gặp rủi ro, hoạn nạn,  khen thưởng con CBGV chăm ngoan học giỏi, các gia đình chính sách, các cháu là con CBGV gặp khó khăn về sức khỏe thể …Tổng tiền thưởng và hỗ trợ choCBGV trong học kì 1 là 56. 450. 000 đồng, trong đó nhà trường là 46. 100. 000đồng.

        Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống, vật chất,  Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị cho Công đoàn viên, khơi dậy niềm tự hào về một mái trường giàu truyền thống, về một tập thể Công đoàn luôn đoàn kết, đồng thuận. Đúng như lời dạy của Bác “ Đoàn kết tạo nên sức mạnh”.      

Tác giả: Bùi Bích Hằng
Bài viết liên quan