Chuẩn bị cho thực hiện chương trình tuần 22 đến kết thúc năm học 2019-2020

Chuẩn bị cho thực hiện chương trình tuần 22 đến kết thúc năm học

Phòng giáo dục đã gửi các nhà trường Nội dung tinh giảm chương trình của Bộ Giáo dục dành cho các khối lớp. Yêu cầu các nhà trường chuyển nội dung đến từng Giáo viên có liên quan để chuẩn bị bài từ tuần 22 cho đến kết thúc năm học trong khi nghỉ chống dịch Covid-19.

- Các khối chuyên môn tọa đàm bằng các hình thức( Không gặp nhau) về nội dung tinh giảm.

- Trên cơ sở đó thống nhất cách soạn bài theo nội dung tinh giảm.

- Bài soạn từ tuần 22 phải thể hiện rõ yêu cầu, nội dung kiến thức  theo nội dung tinh giảm. Vì có rất nhiều nội dung được tinh giảm ở nhiều tiết được lồng vào 1 tiết nên các trường chỉ đạo GV soạn bài lại theo ND tinh giảm ( không sử dụng Giáo án cũ và thêm phần cắt cái nọ thêm cái kia...).

Trân trọng!

Bài viết liên quan