16/12/17  Giới thiệu  216
Công đoàn trường Tiểu học Thị Trấn Vũ Thư có 36 CBGV biên chế và 2 GV hợp đồng, trong đó có 29 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Trường luôn nhận đ­ợc sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Ngành, của Chi bộ nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ của Ban giám hiệu.
 16/12/17  Giới thiệu  168
Có một nhà trường chưa một lần xuất hiện trên trang bìa của các báo và tạp chí, cũng chưa một lần đ­ợc đề cập đến bằng bài viết của các nhà chuyên nghiệp nhưng những thành tích mà nhà trường đã đạt đ­ợc đã trở thành điểm sáng cho nhiều đơn vị bạn noi theo. Những tên tuổi của các thầy cô giáo, các ...
 16/12/17  Công đoàn Giáo dục  174
Công đoàn trường Tiểu học Thị Trấn Vũ Thư có 36 CBGV biên chế và 2 GV hợp đồng, trong đó có 29 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Trường luôn nhận đ­ợc sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Ngành, của Chi bộ nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ của Ban giám hiệu.