16/12/17  Chuyên đề Giáo dục  173
Được sự quan tâm của Trung tâm Công nghệ GD – Bộ giáo dục & ĐT, sự chỉ đạo của Sở GD – ĐT Thái Bình, Phòng GD & ĐT Vũ Thư, ngày 04 tháng 11 năm 2015